Avís legal

1. INFORMACIÓ GENERAL  

FIRA CCIB S. L.U, amb domicili a Barcelona, Plaça de Willy Brandt, 11-14 i amb CIF B67558239 inscrita al Registre Mercantil Tom 47231– Foli 112- Secció General – Full 545462 és el titular del portal www.auditoriforum.ccib.es, en el successiu, el portal, i ho posa a disposició dels usuaris d’internet, amb la finalitat de proporcionar informació dels serveis i esdeveniments proporcionats a través del Portal.

2.  COMUNICACIÓ DEL NOM DEL DOMINI AL REGISTRE CORRESPONENT

FIRA CCIB, S.L.U responsable de la web, en endavant RESPONSABLE, passa a disposició dels usuaris l’actual document, amb el qual es pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei  34/2022 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic  (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris del web respecte a quines són les condicions de l’ús.

Totes les persones que accedeixin a aquest lloc web assumeixen el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

FIRA CCIB es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de FIRA CCIB.

3. CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ D’AQUESTES

Les actuals condicions generals d’utilització del portal juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que es prestin en aquest, així com qualsevol altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis de FIRA CCIB i la regulació de l’ús del Portal.

La navegació i la utilització dels serveis del portal suposen l’acceptació com a Usuari i sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació i qualsevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de FIRA CCIB.

FIRA CCIB podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s’incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions en el portal a fi que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris

Plaça Leonardo da Vinci, 4 
08019 Barcelona
+34 932 30 10 00
ccib@ccib.es